Disclaimer

Skyltlak.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ten gevolge van, niet tijdig, foutief of incompleet geleverde bestellingen.